گروه مشاورین کار و کسب بیزینس پلاس 

گروه مشاورین کار و کسب بیزینس پلاس فعالیت خود را از سال 1394 با نگرش و هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کار و کسب ها آغاز نمود.

مهمترین برنامه و هدف این گروه با تکیه بر دانش و مهارت فروش بوده و از ابتدا کلیه برنامه های خود را در جهت توسعه و ارتقاء جایگان فروش کار و کسب های فعال در استان یزد قرار داده است.

امروز پس از گذشت 7 سال از آغاز فعالیت این گروه، موفق به ایجاد رزومه و سوابق اجرایی قابل قبولی از خود گشته ایم.

در سالهای پیش رو بنا بر این داریم که در حد توانمان تلاش کنیم تا توان وقدرت فروش کار و کسب های عزیزانی که به ما اعتماد میکنند را توسعه داده و قدرت فوق العادهی ای در زمینه فروش در آنها ایجاد کنیم.