از سال 1396 فعالیت و همکاری من با مجتمع مرغ و گوشت پرطلا شروع شد 

مجموعه ای پر از پتانسیل و توانایی با مدیرانی خلاق با دلهایی دریایی

از سال 1397 هر سال جشنی برای سپاسگذاری از پرسنل برگزار کردیم و هرسال این مورد را در دی ماه هرسال در سالگرد افتتاح ساختمان جدید پرطلا تکرار کردیم وانشاالله در ادامه هم تکرار خواهیم کرد