نزدیک به 3 سال از برگزاری اولین جلسه دورهمی ما میگذره 

جلسه ای که در ابتدا بیشتر جنبه تفریح و تخلیه فشارهای ناشی از کار و کسب داشت و کم کم تبدیل به یک آئین ثابت شد 

در طول تمام این نزدیک به 3سال مدام یادگرفتیم، خنیدیم، تمرین کردیم و سعی کردیم به همدیگه کمک  کنیم برای دستیابی راحت تر به اهداف و برنامه هامون 

تا جایی که این جلسه تبدیل شده به یک جلسه اجباری برای قرارداد های مشاور جدید بیزینس پلاس

امیدوارم بتونیم با تمام قوا سالهای سال این مسیر رو ادامه بدیم