کسب و کارهای خانگی در ایران سابقه دیرینه دارند. بسیاری از صنایع دستی که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید میشده اند. بطور کلی کسب و کار خانگی پدیده جدیدی نیست، بلکه در نتیجه تغییرات و تحولاتی که در فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی امروز به وجود آمده به آن توجه بیشتری شده است و این نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه می یابند.

چرا کسب و کار خانگی؟

دلایل انتخاب کسب و کار خانگی
- بالا بردن کیفیت زندگی: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار های خانگی بر این باورند که کار کردن در خانه، کیفیت زندگی آنان را بهبود میبخشد. کارکردن در خانه باعث میشود که وقت بیشتری به خانواده و خانه اختصاص یابد و به دیگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتری شود.به طور کلی امروزه کار و زندگی بیش از پیش در همدیگر ادغام شده اند.

- توسعه فن آوری: امروزه با پیشرفتهای زیادی که در زمینه علوم رایانه و دیگر وسایل ارتباطی به وجود آمده، محیط خانه محل مناسب و کاراتری برای کسب و کار شده است.

 


 مزایای کسب و کار خانگی


آزادی و استقلال عمل بیشتر
ساعات کاری انعطاف پذیر
ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی
پایین بودن هزینه راه اندازی
پایین بودن میزان ریسک
امکان کارکردن پاره وقت
راحت تر بودن تربیت بچه ها
داشتن فرصت و زمان بیشتر
تناسب با ویژگیهای جسمی افراد معلول و کم توان
 احتمال موفقیت بیشتر
 تناسب با اقشار مختلف
 احساس راحتی بیشتر
 عدم نیاز به مجوز


 نکات مهم برای راه اندازی کسب و کار خانگی


درباره ایده کسب و کارتان تحقیق کنید
درباره محصول یا خدماتتان نیز اطلاعات کسب کنید
محل کار خود را تعیین کنید
مشارکت دیگر اعضای خانواده را جلب کنید
اسم مناسبی برای کسب و کارتان انتخاب کنید
اسیاب و تجهیزات مناسبی برای کسب و کارتان تهیه کنید
پوشش مناسب و درخور برای کسب و کارتان فراهم کنید
یک صندوق پستی به کسب و کارتان اختصاص دهید
با دوستان و همسایگانتان رک و صادق باشید
 حساب بانکی برای کسب و کارتان باز کنید
 ارتباطات بیشتری با دیگران برقرار کنید
 از داشتن کسب کار خانگی واهمه و خجالتی نداشته باشید، بلکه به آن افتخار کنید.