اگر یه روزی بتوینم کاری بکنیم که بجای اینکه مابه مشتری پیشنهاد خرید بدیم

مشتری از ما درخواست خرید داشته باشه به احتمال زیاد خیلی راحت تر میتونیم فروش خوبی رو تجربه کنیم