در این ویدئو اهمیت از دست ندادن مشتری بحث و بررسی شده است.

حتما تا انتهای این ویدئو با ما همراه باشید.