چرا در کسبوکار باید بزرگترین دشمن خودت باشی؟

در این ویدئو به بررسی یکی دیگر از نکات مهم کسب و کار پرداخته ایم!

حتما تا انتهای این ویدئو با ما همراه باشید.