در این ویدئو دلایلی برای پذیرفتن تغییر در کسب و کار ارائه شده که چرا باید تغییر را بپذیریم...

یکی از این دلایل وجود نسل Z میباشد که این نسل با رفتارهای ویژه ای که دارند، باید توجه ویژه داشت

تا از این نسل، بتوان مشتریانی بالقوه ساخت!

حتما ویدئوی فوق را تا انتها دنبال کنید.

منبع : بیزینس پلاس