مذاکره، رقص ظریفِ دیپلماسی در دنیای تجارت

سلام همکاران گرامی! می‌دانم که مذاکره، گویی رقص ظریفِ دیپلماسی در دنیای تجارت است. گاه نغمه‌ای خوشایند از تعامل و هم‌صدایی می‌نوازد و گاه به چالشی نفس‌گیر برای صاحبان کسب و کار تبدیل می‌شود. من هم مثل شما بارها در میدان مذاکره رقصیده‌ام و طعم تلخ و شیرینِ پیروزی و شکست را چشیده‌ام. در این […]

فیلتر قیمت
فیلتر قیمت - slider
1تومان399,000تومان